Preventie

Om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn veiligheid en gezondheid op het werk streng gereglementeerd. De preventie van arbeidsongevallen speelt dan ook een belangrijke rol in het welzijnsbeleid van de federale overheid. Met behulp van een risicoanalyse worden eventuele risico’s voor de personeelsleden opgespoord, waarna men de gepaste preventiemaatregelen kan nemen. Verder inspecteert de preventieadviseur de gebouwen en houdt hij de data van de technische controles, bijvoorbeeld van de liften, nauwkeurig bij.

Ook jij werkt mee aan de arbeidsveiligheid op je werk: risico’s op de juiste manier benaderen, veiligheidsinstructies toepassen, … Je werkgever is dan ook verplicht om je te informeren over de risico’s op je werkplek en om je op te leiden zodat je de veiligheidsinstructies juist kan interpreteren. Als je trouwens iets gevaarlijks ziet op de werkvloer, dan ben je verplicht om dit te melden aan je werkgever!