ArbeidshygiEne

Arbeidshygiëne is één van de pijlers van het welzijn van de werknemers. Arbeidshygiëne handelt al lang niet meer louter over de inrichting van het sanitair, de was- en kleedplaatsen, maar houdt zich bezig met alle facetten van en op het werk die de gezondheid van de werknemers beïnvloeden.
Hygiëne op de werkplaats is de discipline die de invloed van omgevingsfactoren onderzoekt op de werkende mens.

Wat is de doelstelling

Het basisprincipe van arbeidshygiëne is het herkennen, evalueren, beheren en beheersen van externe invloeden die tijdens het werk de gezondheid van de mens negatief kunnen beïnvloeden. Onder externe invloeden worden oa. verstaan: fysische, chemische en biologische agentia. Deze kunnen in kaart gebracht worden door verschillende metingen.
Men onderscheidt dus fysische, chemische en biologische agentia.