ERGONOMIE

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon' (werk) en ‘nomos' (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.
Ook in onze school hebben wij oog voor het ergonomisch aspect.

http://www.ergonomiesite.be

Enkele praktische voorbeelden:

  • Het verhogen van de basis van een aantal machines, zodanig dat het werken ermee een stuk comfortabeler wordt.
  • Het aanpassen van de toegangen van een aantal gebouwen , zodanig dat de toegang niet alleen gemakkelijker wordt voor ieder van ons, maar ook voor minder-validen.
  • Reeds verscheidene jaren geleden is geopteerd om gebruik te maken van een heftruck, zodanig dat het manueel hanteren van lasten tot een minimum kon beperkt worden.