Enkele formulieren ivm welzijn op het technisch instituut st.- paulus

 

 

welzijn

Het welzijn van ons personeel en leerlingen bij de uitvoering van hun dagelijke taken wordt gedirigeerd door de "Welzijnswet" van 4 augustus 1996. Deze wetgeving regelt alles op het gebied van risicobeheersing in bedrijvenen maar ook op onze school.

De interne preventiedienst (IDPBW) heeft als opdracht directie, personeel en leerlingen bij te staan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) zoals bedoeld in de welzijnswet.

De directie heeft voor het dynamisch risicobeheersingssysteem de taken, verhoudingen en verantwoordelijkheden vastgelegd van de verschillende deelnemers: de hiërarchische lijn, de werknemers, de leden van het comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de preventiedienst en de preventieadviseurs.
Dat dit geen éénmanszaak meer is moge duidelijk zijn! Zorgen voor een goede welzijnscultuur en het streven naar een steeds beter veiligheidsniveau is een zaak van iedereen binnen onze school en ook alleen in zulke omgeving zullen we erin slagen om het gewenste resultaat te bekomen.
De bedoeling van deze web-space is om u wat meer info te geven en het opzoeken ervan te vergemakkelijken.